Figurteateret MikroMakro

OPPLEVELSE OG ERFARING

Gjennom improvisasjon, og teaterlek får barna utfolde seg og ta i bruk sine egne skapende evner og fantasi.

Vi jobber med: 

  • å øke bevisstheten om de ulike aspekter i menneskelige følelser og tankeliv, og deres uttrykk. 
  • bevisstgjøring av stemme, mimikk og kroppsspråk.
  • tolking, oppbygging og uttrykk av ulike karakterer. 

Gjennom ulike og varierte teaterleker får elevene kjennskap til ulike metoder for å frigjøre kreativitet, spontanitet og uttrykk. 

Elevene skaper erfaringer i ta plass og uttrykke seg på en scene, individuelt og i felleskap med andre. Vi veksler på å jobbe i en samlet klasse og mindre grupper på 2-5. 

Kurset er lagt opp til å kunne være i en hel klasse, forbeholdt at klassens lærer følger kurset sammen med elevene. 

Romkrav: Klasserom med stor gulvplass. - Kurset passer for elever fra 2. klasse og oppover.   

Dette teaterkurset kan gå over en skoledag, eller legges over to dager. Oppgavene tilpasses elevenes klassetrinn. 

Anmeldelse teaterkurs

  • It is a great resource to have a talented person who can lead workshops in drama and puppetry so effectively!  I highly recommend Siw Elena! Students in my third-grade class were delighted to have Siw Elena guide them in a full-day workshop where they could explore the world of drama and puppetry.  We have a unit of inquiry about how performing arts help people to express themselves and their cultures.  Siw Elena’s workshop was very active and engaging.  She encouraged students to be creative and expressive with their faces, voices and bodies.  She tailored the workshop to meet the needs of the students’ ages and interests.  Siw Elena is also a talented puppet master.  The kids loved seeing some of the puppets she had created and were amazed to see how easy it is to make a puppet out of just about anything.  She taught us how to bring puppets to life to entertain and teach an audience.
    Lori Fisher primary teacher at Kongsberg International School
  • 1