Figurteateret MikroMakro

Dette kurset oppstod etter forespørsel fra Kongsberg kommune i 2017, om å skape et kulturtilbud til de minste barna i barnehagene. Tilbudet rettet seg til barn fra 1 til 3 år og var det første året et pilot-prosjekt gjennom DKS, Sølvtråden i Kongsberg. Siden har det årlig vært gjennomført i flere barnehager i Kongsberg.

I dette malerkunst prosjektet er opplevelse like mye en verdi, som produktet. Kurset planlegges i forkant sammen med de ansatte som skal være med i aktiviteten. Tidsrammen er to timer over to dager, fortrinnsvis etter hverandre.

Vi bruker bare primærfargene, pluss hvit og maler på lerret-ark. I første økt males det med pensel, og i andre males det med hverdagsobjekter.

Det er ønskelig at barna skal ha en åpen undrende eksperimentell tilnærming til fargene, og samtidig bli fasinert av selve fargeblandingene. Gjennom dette får barna sanse og erfare de ulike mulighetene fargene og teknikken gir.

Vi ønsker at barna opplever glede over fargenes magiske egenskaper, mens de fritt får uttrykke seg skapende gjennom maleaktiviteten. 

For nærmere informasjon om Prosess & bilde - Barnekunst i barnehage, ta kontakt: 976 21 922