Figurteateret MikroMakro

Disse dukkene er enkle å lage og kan mestres av barn helt ned til 5-års alderen.

Dukkene er både lette i vekt og lette å få teknisk spillbare. De er derfor godt egnet til barn. 

De kan lages av avlagte tekstiler og annet materiell, så kostnadene til dukkene kan holdes ganske lave.

Elevene får selv velge hva og hvem dukken sin skal være og de utformer dem etter egen fantasi og kreativitet.

Det er en glede når barna får utfolde seg og ta i bruk egen skaperevne i arbeidet med dukkene. 

Mange lar seg oppsluke i dyp konsentrasjon og finner på morsomme figurer og spennende karakterer, 

mens de jobber frem dukka. Andre lar seg inspirere av andre i utformingen av dukken. 

Alle opplever glede over å mestre og skape sin egen teaterfigur.