Figurteateret MikroMakro

Det var en gang

Disse tre ordene kan sette i gang en eventyrlig reise i et spennende indre landskap der alt kan skje, og alt er mulig.

Dette kurset er for deg som jobber med barn, og ønsker å utvikle deg som forteller/formidler av eventyr og fortellinger.

Eventyrfortelling for barn beriker barns indre verden, stimulerer fantasi og forestillingsevne. Det øker barns innlevelse og empati, og utvikler språk, tanker og følelser.

Gjennom kurset får deltagerne kjennskap til ulike metoder og verktøy for å bearbeide, huske og fortelle eventyr/fortellinger.

Kurset har en praktisk tilnærming der deltagerne får innsikt og erfaring med ulike fortellerteknikker som kan anvende og utvikle videre på egenhånd.