Figurteateret MikroMakro

En musisk figurteaterforestilling med våre tradisjonelle barnesanger.

En magisk sangstund der et knippe av våre barnesanger blir levende gjennom den konkrete iscenesettelsen av sangene i det de utfolder seg.

Barna får være med i forestillingen og synge med!

Forestillingen gir en ny opplevelse av våre mest kjente og tradisjonelle barnesang. Her er hele 13 sanger med og 27 figurer iscenesatt.

Dette er sanger fra vår felles kulturarv, som hver generasjon barn omfavner og gjør til sine, de synges med glede i barnehager, på veien hjem og over leken.

Hokus og pokus, bli med og syng! ønsker å inspirere til sangutfoldelse og sangglede.

Forestillingen passer like godt til store, som til små barn!

Varighet: 30 minutter. Om ønskelig kan sangrepertoaret mottas på forhånd.

Lyd, lys og musikk: Jørn Skau Ellingsen. Figurer og scenografi: Siw Elena Skinnemoen. Begge er med i forestillingen.