Figurteateret MikroMakro

Bukkene Bruse er en teaterforestilling som kombinerer dukketeater, rim og musikk til en forestilling om hvordan det gikk da Bukkene Bruse var på vei til den grønne, skjønne setra for å gjøre seg fete. 

Forestillingen er passelig skummel, men mest morsom!

Passer for små barn, men også for dem som er større.

Forestillingen er fritt iscenesatt etter det kjente eventyret om Bukkene Bruse fra Asbjørnsens og Moes eventyrsamling.

Musikk av Jørn Skau Ellingsen.

Dukkene er produserte av Siw Elena Skinnemoen.

Begge er medvirkende i forestillingen.