Figurteateret MikroMakro

Her møter vi gutten som reiser ut i verden for å lete etter brødrene sine som er blitt borte. 

Brødrene er fortrollet av den store og fæle Risen. 

Dette vet ikke gutten, og han reiser ut med håp og godt mot. 

Bra er det at han ikke vet hvor stor oppgave han har gitt seg ut på.

Heldigvis møter han gode hjelpere på veien.

Eventyret er svært spennende og det handler om mot, kjærlighet,

og hva det er mulig å få til bare en våger!

Eventyret er fritt fortalt fra Asbjørnsens og Moes eventyrsamling.

Varighet 30 min. Fra 3-4 år og oppover