Figurteateret

Troll

Anmeldelser

  • Barneframsyning: «Hokus og pokus , bli med og syng!»
    Ein koselig framsyning med kjente og kjære barnesongar som ein lett kan og vil synge med på. Framsyninga har ei mild framtoning og gir både vaksne og barn eit pusterom i ein elles travel kvardag.For kvar song dukkar det opp nye figurar som er knytt mot songen og som fortryller både store og små. Eit imponerande handtverk som gjer det verkeleg verdt å sjå denne framsyninga.
    Helga Jacobsen Tenesteleiar Kultur og fritid, Bykle kommune
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Troll