Figurteateret

Anmeldelser

  • På Tislegård Ungdomsskole i Kongsberg har vi vært så heldige å ha besøk av Siw Elena i flere år. I valgfaget sal og scene har hun holdt kurs for elevene knytta til temaene vi har arbeidet med. Med sin innlevelse og dramakunnskap skaper hun stort engasjement og vilje til mestring. Hun er flink til å treffe aldersnivået og legger opp kursa sine deretter. Vi gleder oss alltid til dagene Siw Elena kommer på besøk. Hun tilfører både elever og lærere mye vi kan dra nytte av og jobbe videre med i et fag der kreativitet og trygghet er viktige faktorer.
    Jon Gunnar Tovsrud Musikklærer og lærer i valgfaget sal og scene.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5