Figurteateret MikroMakro

Eventyrfortelling for barn beriker barns indre verden, stimulere fantasi og forestillingsevne. Eventyrfortelling for barn øker barns innlevelse, empati, og utvikler språk, tanke og følelse.